2 

 

นโยบายและแผน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 1

เมื่อวานนี้ 23

สัปดาห์นี้ 130

เดือนนี้ 447

ทั้งหมด 58793

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2563 

ขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญ

เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

 

25633 2562 0

 

25633 2562 1

 

25633 2562 5

 

25633 2562 6

 

2563 1

 

2563 0

 

2563 2

 

25633 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้าได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ "หลักสูตรส่งเสริมอาชีพการจับผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ" เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

 

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 

 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ดำเนินการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และอาชีพในชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น 

    

 

      

 

       

 

 

     

 

      

โครงการเยาวชนไทยใส่ใจป้องกันโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการเยาวชนไทยใส่ใจป้องกันโควิด ๑๙ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนฝึกอาชีพเย็บผ้ามีรายได้จากการเย็บหน้ากากอนามัย และเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นการอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า ได้จัดโครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้าขึ้น โดยมีกิจกรรมการฝึกทำเค้กกล้วยหอม เค้กมะพร้าวอ่อน เค้กใบเตย เค้กฟักทอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9