2 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 16

เมื่อวานนี้ 24

สัปดาห์นี้ 40

เดือนนี้ 447

ทั้งหมด 54160

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

 

144638                                         143014        

 

 

 

144642                                          144649

 

 

144656

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ชมรมผู้พิการตำบลบ้านเป้าได้รับงบสนันสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป้า จัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเฝ้าระวังภัยจากโรคที่จะเกิดขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนภายในตำบล ประจำปี ๒๕๖๒ "การฝึกอาชีพทอหรมเช็ดเท้า" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป  และช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า จัดโครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา และ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน และเกิดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย

โครงการป้องกันการถูกล่อลวงเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการป้องกันการถูกล่อลวงเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการป้องกันตัว ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฎิเสธ เพื่อไม่ให้ถูกล่อลวงการค้าประเวณีเด็กจากสื่อสังคมออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

Tel/Fax :  044-666648-9